<%@Language=VBScript%> Objednávka předplatného časopisu KBM

Objednávka předplatného
časopisu Klinická biochemie a metabolismus

Adresa:
Jméno a příjmení / název instituce:
Ulice a č.p.:
Obec:
PSČ:
Telefon: * E-mail: *
IČ: DIČ:

Doručovací adresa:
(vyplňujte pouze, pokud je jiná než adresa objednatele)
* Poskytnutím těchto nepovinných údajů nám usnadníte případnou další komunikaci. Zavazujeme se použít je pouze v nezbytných případech
a neposkytneme je nikomu dalšímu.

Objednávám celoroční předplatné časopisu Klinická biochemie a metabolismus
na rok 2011 v ceně 450 Kč.
Objednávám: ks od každého čísla
Způsob platby: převodem Na fakturu

Částku předplatného poukazujte převodem na účet STAPRO s. r. o. - číslo účtu: 179944561/0100 KB Pardubice.

Plátci mimo ČR uvedou číslo účtu v formě IBAN CZ71 0100 0000 0001 7994 4561, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, Komerční banka a. s., pobočka Pardubice, Nám. Republiky 222, Pardubice.

Při platbě uvádějte variabilní symbol, který vám bude přidělen na konci objednávkového procesu. Variabilní symbol je nutné uvést správně, aby vaše platba mohla být identifikována. Po obdržení platby vám bude zaslán daňový doklad.

Případné dotazy odesílejte na e-mail: adamec@stapro.cz